WELKOM op de website van Dokter Greta De Saar,
geaccrediteerde specialist in de neus – keel – oor – heelkunde


Raadpleging enkel op afspraak

Veiligheidsmaatregelen tijdens COVID-19 epidemie
Bij verkoudheid, hoest, koorts of ademhalingsmoeilijkheden: eerst telefonisch contact opnemen met de huisarts.
Op tijd komen (aanmelden tien minuten voor de afspraak) om de wachtzaal zo leeg mogelijk te houden.
Strikt dragen van mond-neusmasker en afstand bewaren.
Geen eigen handschoenen: ontsmettingsalcohol staat ter beschikking.
Handhygiëne respecteren en gezicht niet aanraken.
Zonder begeleider komen tenzij noodzakelijk.

Zo zorgen we samen voor elkaar!