Praktisch

Raadpleging enkel na afspraak

Graag steeds ziekenfondsklevertje meenemen.

Dr. De Saar is volledig geconventioneerd = altijd de correcte officiële RIZIV-tarieven voor alle prestaties.

Veiligheidsmaatregelen tijdens COVID-19 epidemie
√ Bij verkoudheid, hoest, koorts of ademhalingsmoeilijkheden: eerst telefonisch contact opnemen met de huisarts.
Op tijd komen (aanmelden tien minuten voor de afspraak) om de wachtzaal zo leeg mogelijk te houden.
√ Strikt dragen van mond-neusmasker en afstand bewaren.
Geen eigen handschoenen: ontsmettingsalcohol staat ter beschikking.
Handhygiëne respecteren en gezicht niet aanraken.
Zonder begeleider komen tenzij noodzakelijk.

Zo zorgen we samen voor elkaar!